Our Team

SENIOR STAFF MEMBERS
Ms. Jayshri Patil

Chief Operating Officer

Dr. Nancy Sethna

Rehab Head - Day care

Mr. Kailash Parmar

Manager - Accounts & Secretarial

Ms. Asha Sankhe

Social work & Legal / Govt. matters

Mrs. Shobha Patnaik

Honorary Rehab Head- Day care (Powai)

Mr. Sanjay Ingawale

Manager - Administration

Other Staff Members

Ms. Manisha Bhurke | Front Office / Reception

Ms. Prabha Patil | Accounts Assistant

Sharda Jitekar & Rajesh Jadhav | Lifecare- Matron & House Master

Senior Teachers

 • Sushma Naik
 • Rohini More
 • Sangita Harad
 • Shamal Vartak
 • Pushpalata Lodaya

Teachers

 • Sunita Gangurde
 • Arusa Ansari
 • Sister Divya
 • Rupali Tambade
 • Sameena Pinto
 • Pratibha Kadam
 • Shubhangi Pawar
 • Shruti Panchal

Therapists

 • Aarti Adagale | Physiotherapist
 • Sunita Gangurde |
  Speech Therapist
 • Vacancy |
  Occupational Therapist
 • Vacancy | Psychotherapist

Activity Support staff

 • Kumidini Manglourkar
 • Rajneet Jaiswal
 • Mohan Enkanna

Support Staff
Care Givers

 • Suresh Devadiga
 • Sandesh B. Janwalkar
 • Sonu Munda

 • Sunil Yadav
 • Lakshmi Sonawane
 • Rahul Salve

 • Sabrina Charles
 • Jyoti Londe
 • Deepak More

Cooks

Sangita Pawar & Pratibha Patil

Driver

Santosh Prasad

Security

Gopi Naik & Sadanand Naik

Self Esteem Foundation for Disabled Team

Mrs Meenal Mandlik | Director

Mr. Akhil Sriram | Social Marketing Manager

Sunil Tawde & Chanda Jagde | Marketing Team members

Accounts & Administration
 • Anit Lokhande
 • Rutuja Jadhav
 • Ganesh Bhagwat
 • Ajay Setpal